Contact

Tessa is op maandag en dinsdag werkzaam in het Amphia ziekenhuis. Op woensdag uitsluitend telefonisch spreekuur.

Sportgeneeskunde heeft een directe samenwerking met diverse specialismen zoals orthopedie, cardiologie, longgeneeskunde en chirurgie. Dat betekent dat de sportarts spreekuur houdt op de polikliniek van deze specialismen. Daarnaast is er een ‘vaste’ onderzoekskamer op locatie Molengracht te vinden bij route 199. Wanneer u een afspraak heeft met de sportarts, dan staat in de afspraakbevestiging de locatie waar dit plaats zal vinden.

Voor meer informatie over een sportmedisch onderzoek kijk hier.

Amphia ziekenhuis, locatie Molengracht 21, Breda.

Telefoon: 076 595 30 13 /  Email: sportgeneeskunde@amphia.nl

Photo: @Beeld Werkt / Amphia